Historia implantów stomatologicznych

Pierwsze informacje o stosowaniu implantów stomatologicznych sięgają czasów starożytnych Majów,
badania archeologiczne ujawniły protoplastów dzisiejszych implantów. W żuchwie  młodej kobiety odkryto części muszli, które wg teorii odkrywców mogły spełniać funkcje brakujących zębów.

Technologia, która  dała początek  implantom  została opracowana przez urodzonego w 1929 roku szwedzkiego ortopedę,
Per-Ingavar Branemarka – a, który na skutek swoich odkryć zyskał miano ojca współczesnej implantologii stomatologicznej.

Podczas testów na królikach odkrył on, że tytan umieszczony w kości udowej królików nie musi być usunięty po zakończeniu leczenia. Następnie dopracował on rodzaj  materiału, stosując śruby z czystego tytanu i kształt implantu. Z czasem to rozwiązanie zyskało uznanie na świecie i zaczęło być powszechnie stosowane na świecie.